Når forældre skal på plejehjem

Når huset bliver for stort eller plejebehovet er større end hjemmeplejen kan dække, så er det måske på tide at overveje en plejehjemsplads til dine forældre. For at det bliver en god oplevelse, er der ting du bør overveje.

F.eks. er det en god ide at være grundig med flytteplanlægningen. For at dine forældre trives, så er en god start afgørende. En god start er også med til at skabe gode og tillidsfulde relationer mellem forældrene, plejepersonalet og dig som pårørende.

Indflytningssamtale

En indflytningssamtale er god at starte med. Her kan både du og dine forældre få afstemt forventningerne, så der opstår færre konflikter eller misforståelser i samarbejdet. Det er ikke alle plejehjem som tilbyder det, så du kan bede om det hvis det ikke tilbydes automatisk.

Ved samtalen gennemgås alle de praktiske ting som vedrører indflytningen.

Se også samtalen som en hjælp til personalet, så de bedst muligt kan tilgodese vaner, ønsker og behov. Hvis det ønskes så kan man få en bisidder fra Ældre Sagen, så der er et sæt ekstra øjne og ører til vende samtalen med.

Ønsker og forventninger

Vær godt forberedt til indflytningssamtalen, skriv alt ned der falder jer ind så I ikke glemmer noget. Foruden praktiske ting ifm. indflytning kan I også spørge ind til rutiner, måltider, aktivitetstilbud m.m. Det vigtigt både for dine forældre og for dig som pårørende, at få spurgt ind til vigtige områder og få italesat evt. ønsker.

Tag dig god tid

For yngre mennesker er det stressende nok, at skulle planlægge en flytning. Det er det endu mere for ældre mennesker. For at hjælpe dine forældre bedst muligt, så bør du tage det med ro. Som ældre er man presset nok ved at skulle forlade sin bolig, hvor man måske har tilbragt det meste af sit voksne liv. Lav en realistisk plan og forbered dine forældre på, hvordan processen kommer til at forløbe.

Et væsentligt punkt er selve flytningen. Der vil med stor sandsynlighed ikke være plads til alle møbler i plejeboligen. Der forestår et større sorteringsarbejde. Når det er klarlagt hvad der skal med i plejeboligen, så skal der tages stilling til det der ikke skal med. Det kan være meget svært at skille sig af med mange ejendele som dine forældre tillægger stor affektionsværdi. En mellemløsning kan være, at lade tingene være opmagasineret i en flyttecontainer. Dermed kan du udskyde en evt. bortskaffelse, samt at du har tid til sammen med andre pårørende at vurdere om ejendele har nogen betydelig affektionsværdi for jer.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *